Forlag og konsulentydelser

Pædagogik, undervisning og læring. Viden og kompetencer.
Forlag og konsulentydelser

Kompetenceudvikling og trykte & digitale forlagsprodukter

Dafolo er en af markedets største spillere inden for kompetenceudvikling samt trykte og digitale produkter til skoler og daginstitutioner. Vores produktprofil dækker almen pædagogisk og psykologisk faglitteratur til daginstitutioner, grundskoler og professionshøjskoler. Hertil kommer udgivelser inden for lovstofområdet og elevmaterialer til danskundervisningen.


Forlagets produkter henvender sig til lærere, pædagoger, daginstitutions- og skoleledere, pædagogiske konsulenter, lærer- og pædagogstuderende, undervisere og studerende på diplom- (PD), master- og kandidatniveau (f.eks. cand.pæd.) og anden form for efter- og videreuddannelse.

Fokus på den pædagogiske hverdag

Vi arbejder fokuseret på, at vores kompetenceudvikling, trykte og digitale produkter gør en forskel og er anvendelige i den enkelte studerendes, lærers, pædagogs eller leders pædagogiske hverdag. På det pædagogiske forretningsområde arbejder vi med sammenhængende løsninger inden for:

  • Trykte og digitale forlagsprodukter (bøger, redskaber og elevmaterialer)
  • Pædagogisk og ledelsesmæssig kompetenceudvikling igennem konsulentforløb, konferencer, pædagogiske dage, foredrag mv.

Evidens- og forskningsinformeret OG orienteret mod brugerens praksis

Vores produkt- og ydelsesprofil er dels evidens- og forskningsinformeret, dels praksisorienteret. Vi hjælper vores kunder med at besvare spørgsmål om, hvad man med fordel kan sætte fokus på, hvilke resultater der forventeligt kan opnås og ikke mindst, hvordan man kan gøre det. Vi understøtter implementeringen af lovtiltag ud fra den nyeste og mest valide forskning på det konkrete område. 

 

Stærkt felt af samarbejdspartnere


Redaktionsområder og konsulentydelser

På det pædagogiske område udgiver Dafolo bøger og øvrige redskaber og materialer – herunder digitale produkter – inden for områderne:  

Vores kompetenceudvikling er delt op i tre fokusområder:

Yderligere information

news.png
Kontakt os

  1. Send
Dafolo A/S · Suderbovej 24 · 9900 Frederikshavn | Havnegade 39 · 1058 København K | Vesterballevej 5 · 7000 Fredericia | Tlf. 9620 6666